Cerkev Sv. Križa v Rakitni se omenja leta 1420, sam kraj Rakitna, pa že leta 1265.
Prvotno je bila to podružnična cerkev, cerkve iz Cerknice, leta 1766 pa je postala sedež vikariata, od 1842 pa je župnijska cerkev. Letnica 1677 na portalu kaže na predelave v 17. stoletju, sicer pa je stavba poznobaročna pozidana na križnem tlorisu; osrednji prostor je obokan s plitvo kupolo, prezbiterij in stranski kapeli pa sta banjasto obokani. Veliki oltar iz črnega marmorja je bil izdelan konec 17. stoletja.

Cerkev ima dve stranski kapeli ter dva marmorna oltarja, ki sta bila prinesena iz Bistre (dandanes je tam Tehniški muzej Slovenije), ko so tam ukinili kartuzijanski samostan.