Gozdna in arheološka učna pot Rakitna

Pri jezeru se začne zanimiva in poučna Gozdna in arheološka učna pot. Na dolžini 4200 m je skupaj 150 m višinske razlike. Pot lahko prehodite v eni uri ali pa spremenite v poldnevni izlet. Razkriva pestro krajino Rakitne z bogastvom žive in nežive narave, zgodovino poseljenosti kraja in posledic dejavnosti prebivalcev Rakitne. Vodi mimo jezera, potoka, čez mokrišča, mimo travnikov in senožeti v zaraščanju v gozd do ostankov rimskega zapornega zidu in obrambnega stolpa iz 3. stol. Ob poti je postavljenih 22 izobraževalnih tabel in didaktična oprema, namenjena vsem starostnim skupinam.