Ekološka oaza sredi Slovenije​

Rakitna leži v zavetju bogatih krimskih gozdov v kotlasti kraški planoti na nadmorski višini 789 m. Planota je deloma zamočvirjeno kraško polje in ima status naravne vrednote. Zaradi okoliških hribov, ki dosežejo višino 999 m, deluje planota kot v sebi zaključen prostor, kar daje občutek intimnosti in odmaknjenosti. Vas je nastala v 13. stoletju z naselitvijo podložnih kmetov kartuzijanskega samostana v Bistri, torej kot izrazito agrarno naselje. Tak značaj je ohranila Rakitna vse do šestdesetih let prejšnjega stoletja. V naslednjem obdobju pa je Rakitna doživela velike preobrazbe tako na gospodarskem področju kot v razvoju naselja. Dejavnost kmetij se je tehnološko posodobila in specializirala. Prišlo je do opuščanja najslabših kmetijskih zemljišč, ki se postopno zaraščajo. Veliko Rakičanov se je zaposlilo v industriji in drugih nekmetijskih dejavnostih izven domačega kraja. Stanujejo doma in se vozijo na delo. Vse več je tudi novih priseljencev. A podobo kulturne krajine v Rakitni še vedno oblikuje predvsem kmetijska in gozdarska raba prostora, čeprav se je število kmetij močno zmanjšalo ter se naselje širi in urbanizira. To kvaliteto naselja in okolja hočemo ohraniti.

Ugodni pogoji za prebivanje so spodbudili tudi razvoj vikendaštva. Rakitna je postala priljubljena izletniška točka. Tako smo Rakičani začeli razmišljati o oživitvi turizma v našem kraju, katerega začetki sicer segajo še v čas pred drugo svetovno vojno. Načrtna prizadevanja za razvoj turizma v Rakitni pa se začnejo po ureditvi umetnega jezera leta 1964. Temeljna razvojna usmeritev je sonaravni turizem, za kar ima Rakitna vse pogoje: prijetno in ekološko neoporečno naravno okolje, klimo z zdravilnimi učinki, dober zrak in kvalitetno vodo, urejene sprehajalne in pohodne poti ter številne naravne in kulturne znamenitosti v sami vasi in v soseščini. Ima tudi primerne nastanitvene zmogljivosti, razvija gostinsko ponudbo ter ponuja različne možnosti za telesno rekreacijo in duševno sprostitev. V naravnem okolju Rakitne je mogoče najti veliko kotičkov, kjer lahko v miru prisluhnete tišini, ali šumenju vetra v krošnjah dreves, ali žvrgolenju ptic in lahko »pokramljate« s travami. Na rakiških livadah še lahko opazujete cvetoče travnike in odkrijete redke zaščitene rastline. Na gozdnih poteh lahko doživite srečanje s prijaznimi gozdnimi živalmi, iz varnega opazovališča pa lahko opazujete tudi medveda. Tako občutite in razvijate povezanost svojega življenja z življenjem narave okrog sebe. In še nekaj: v jasnih nočeh se zdijo zvezde nad Rakitno čisto blizu.
Taka doživetja nas osvobajajo fizičnih in psihičnih bremen vsakdana, pomagajo napolniti telo in duha z novimi močmi in tako omogočajo bolj polno življenje. Naša želja je omogočiti našim gostom čim več tovrstnih doživetij. Zato, ko pridete v Rakitno, poskusite doživeti naravo v vsej njeni lepoti in pestrosti.
In – imejte, prosimo, spoštljiv odnos do nje!