RAZPIS ZA OCENJEVANJE UREJENOSTI

STANOVANJSKIH HIŠ, POČITNIŠKIH HIŠ IN KMETIJ V KRAJU RAKITNA

Turistično društvo Rakitna vas vabi, da se prijavite k točkovanju urejenosti vašega objekta. Prav tako vas vabimo, da podate predloge za točkovanje objektov in lepo urejenih kotičkov, ki ste jih opazili v Rakitni.

Turistično društvo Rakitna v okviru projekta TZ Slovenije Moja dežela lepa in gostoljubna izvaja točkovanje urejenosti  stanovanjskih hiš, počitniških hiš, kmetij, krajevno značilnih objektov in urejenih kotičkov v kraju Rakitna. Urejeno okolje je eden od dejavnikov, ki vpliva na kakovost življenja v lokalni skupnosti. K celotni podobi urejenega okolja pripomorejo tako urejene stavbe v zasebni lasti kot obnovljeni objekti kulturne in naravne dediščine. Namen sodelovanja v tem projektu je izboljšati kakovost življenja prebivalcev, poskrbeti za večjo turistično privlačnost našega kraja ter prispevati k razvoju turistične in ekološke zavesti.

Razpis je objavljen na  spletni  strani Turističnega društva  Rakitna: https://www.rakitna.si/turizem

spletni strani Občine Brezovica https://www.brezovica.si ter  v občinskem glasilu Barjanski list. Sestavni del  objave je tudi prijavnica za točkovanje urejenosti stanovanjskih hiš, počitniških hiš, kmetij, krajevno značilnih objektov in urejenih kotičkov v kraju Rakitna. Prijavnico lahko dobite tudi v Trgovinci  Barbara, Rakitna 66.

Izpolnjeno prijavnico ali predlog za točkovanje, pošljite na naslov: Turistično društvo Rakitna, Rakitna 66, 1352 Preserje, lahko jo oddate v nabiralnik na naslovu Turističnega društva Rakitna, Rakitna 66, ali pošljete na elektronski naslov  td@rakitna.si

Izpolnjene prijavnice ali predloge za točkovanje je potrebno oddati najpozneje do  15. junija.

 

Točkovanje bo potekalo do konca meseca julija. Rezultati točkovanja bodo  javno objavljeni v mesecu avgustu ali v začetku meseca septembra. Priznanja bodo podeljena v mesecu septembru.

 

Upravni odbor Turističnega društva  Rakitna

Predsednik: Rok Likovič l.r.

PRIJAVNICA ZA OCENJEVANJE UREJENOSTI

STANOVANJSKIH HIŠ, POČITNIŠKIH HIŠ IN KMETIJ V KRAJU RAKITNA

Se prijavljam na razpis za ocenjevanje urejenosti
Željeni okvirni termin obiska ocenjevalne komisije: