RAZPIS ZA OCENJEVANJE UREJENOSTI

STANOVANJSKIH HIŠ, POČITNIŠKIH HIŠ IN KMETIJ V KRAJU RAKITNA

Turistično društvo Rakitna vas vabi, da se prijavite k ocenjevanju urejenosti vašega objekta.

Turistično društvo Rakitna v okviru projekta TZ Slovenije Moja dežela lepa in gostoljubna izvaja ocenjevanje urejenosti stanovanjskih hiš, počitniških hiš in kmetij v kraju Rakitna. Urejeno okolje je eden od dejavnikov, ki vpliva na kakovost življenja v lokalni skupnosti. K celotni podobi urejenega okolja pripomorejo tako urejene stavbe v zasebni lasti kot obnovljeni objekti kulturne in naravne dediščine. Namen sodelovanja v tem projektu je izboljšati kakovost življenja prebivalcev, poskrbeti za večjo turistično privlačnost našega kraja ter prispevati k razvoju turistične in ekološke zavesti.

Razpis je objavljen na spletni strani turističnega društva Rakitna, spletni strani Občine Brezovica ter v občinskem glasilu Barjanski list. Sestavni del objave je tudi prijavnica za ocenjevanje urejenosti stanovanjskih hiš, počitniških hiš in kmetij v kraju Rakitna.
Prijavnico lahko dobite tudi v Trgovinci Barbara, Rakitna 66.
Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: Turistično društvo Rakitna, Rakitna 66, 1352 Preserje, lahko jo oddate v
nabiralnik na naslovu Turističnega društva Rakitna, Rakitna 66, ali pošljete na elektronski naslov td@rakitna.si
Izpolnjene prijavnice je potrebno oddati najpozneje do 15. junija 2022.

Ocenjevanje bo potekalo od 1. julija do 1. septembra 2022. Rezultati ocenjevanja bodo javno objavljeni in nagrade za prva tri mesta podeljene v roku 30 dni po zaključku ocenjevanja.

Upravni odbor Turističnega društva Rakitna
Predsednik: Rok Likovič l.r.

PRIJAVNICA ZA OCENJEVANJE UREJENOSTI

STANOVANJSKIH HIŠ, POČITNIŠKIH HIŠ IN KMETIJ V KRAJU RAKITNA

Se prijavljam na razpis za ocenjevanje urejenosti
Željeni okvirni termin obiska ocenjevalne komisije: