Kulturno društvo Rakitna

Kulturno društvo Rakitna šteje več kot 60 aktivnih članov in deluje že 30 let (ponovno ustanovljen je bil leta 1982). Društvo, ki ima cilje v združevanju ljudi, ki jih veseli ljubiteljska kultura, in v ohranjanju ljudskih običajev, je zelo dejavno glede na število prebivalcev v kraju.

Delujoče sekcije so naslednje: Moški zbor Fantje na vasi, ki ga vodi Marija Jakomin, moški kvintet Mlin, ki ga vodi Jožica Borštnik, občasno dramska skupina Klepetulje, pevski zasedbi (mlajša in starejša) Borštnik – Kranjc ter Knjižnica Rakitna, ki jo vodi Tadej Kovačič, pomagata pa mu Ema Kranjc in Petra Krulc.
Čez leto pripravljamo prireditve, ki so zabavnega, tekmovalnega, izobraževalnega in predvsem kulturnega značaja, v goste pa vabimo tudi druga društva iz okolice ali pa smo se sami udeleževali prireditev v občini in zunaj nje. Kot vsako leto naši zbori sodelujejo tudi na revijah JSKD.

Vedno pa se radi tudi odzovemo povabilo drugih društev in sploh radi ohranjamo odnose z vsemi, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo.

Člani društva prostovoljno in brezplačno sodelujejo s svojim znanjem in ustvarjalnostjo. Člani sami skrbijo za obveščanje krajanov o prireditvah, in sicer z vabili in plakati. Sprotno pa tudi obveščamo naše sokrajane in ostale občane o naših prireditvah občinskega mesečnika Barjanski list in preko spretnih strani Občine Brezovica – koledar prireditve za prihajajoče mesece. Trudimo se, da si naše prireditve ogleda tudi čimveč turistov in obiskovalcev Rakitne, katerih je v našem kraju vedno veliko. Z obiskom smo zadovoljni, saj so se domačini in lastniki počitniških hišic navadili, da se vedno kaj dogaja Prireditve so zelo pohvalili tudi ljudje iz drugih krajev. Pohvale gredo tako na račun programa kot nastopajočih. Od sodelujočih nihče ne pomislil ne na plačilo ne na čas, ki ga je za to porabil, zato so prireditve še posebej vredne pohvale.

Predvsem pa nismo pozabili našega glavnega namena, ki je krajanom ponujati kakovosten kulturni program in jih spodbujati k sodelovanju pri ohranjevanju kulturne dediščine ter na tak način krepimo kulturno zavest vseh prebivalcev.

predsednica Kulturnega društva Rakitna
Alenka Kovačič