Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna​

Zgodovina zdravilišča na Rakitni sega v leto 1927, ko je bil na planoti ustanovljen Sanatorij za kostno tuberkulozo. Samo tri leta kasneje je na Rakitni že potekala prva počitniška otroška kolonija, ki jo je organizirala ljubljanska poliklinika. Rakiška planota na višini okrog 800 metrov namreč nudi zdravilišču ugodno lego. Tu se mešajo predalpski in sredozemski zračni tokovi in ustvarjajo ugodno ozračje za zdravljenje bolezni dihal. Vse to je botrovalo, da je bilo leta 1932 ustanovljeno Otroško okrevališče princa Andreja, sina jugoslovanskega kralja Aleksandra. Leta 1987 so zdravilišče obnovili s tretjim samoprispevkom ljubljanskih občin in ga preimenovali v Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna (MKZ). Na zdraviliško zdravljenje obolenj dihal, predvsem astme in drugih kroničnih bolezni so prihajali otroci in mladostniki iz vse Slovenije.

V najboljših časih se je tukaj zdravilo tudi od 100 do 150 mladih, saj je bilo zdravilišče na Rakitni pravi biser in praktično edina rešitev za otroke s kroničnimi dihalnimi boleznimi. A način zdravljenja tovrstnih bolezni se je spremenil in število oskrbovanih dni v zdravilišču je hitro upadlo. Tako so se mladi v zdraviliškem programu za obolenja dihal na Rakitni zadnjič zdravili leta 2014.
Danes so v MKZ na Rakitni otroci in mladostniki deležni celostne terapevtske obravnave, v katero je vključena tudi najsodobnejša terapevtska obravnava – terapija s pomočjo konj.
V MKZ Rakitna potekajo programi sekundarne in terciarne preventive duševnih motenj otrok in mladostnikov. Poleg psihološke in pedopsihiatrične obravnave so otroci in mladostniki vključeni v podporne dejavnosti, kot so aktivnosti s konji in malimi živalmi ter kreativne in športne aktivnosti, v času šolskega leta pa tudi v program bolnišnične šole.