Divjad in lov​​

Krimski gozdovi se razprostirajo na približno 60 km2 in s svojimi kraškimi skrivnostmi povezujejo unikatno barje z blagodejno rakiško klimo. Lovišče Rakitna je že od nekdaj bogato z raznovrstno divjadjo. Jelenjad in srnjad sta najštevilčnejši, videti pa je mogoče tudi gamse. Na celotnem krimskem področju so prisotne tudi zveri, kot so medved, ris in volk. Nobena posebnost ni, če boste opazili na blatnih pohodnih stezah sledi medveda ali divjega prašiča.