2008 2009 2010 2011
Število prebivalcev 640 664 677 672
Število moških 308 329 332 335
Število žensk 332 335 345 337
Površina naselja, km2 21,0 21,0 21,0 21,0
Gostota prebivalstva, preb/km2 30 32 32 32
Teritorialne spremembe naselja ni sprememb

Viri podatkov: Centralni register prebivalcev in Register tujcev, MNZ ter Register prostorskih enot, GURS
Stanja: 1. 1. posameznega leta.
Od objave podatkov o prebivalstvu Slovenije po 1.1.2008 uporabljamo na Statističnem uradu Republike Slovenije spremenjeno statistično definicijo prebivalstva.