Do odvoza odpadkov je še 14 dni, smetnjaki na Rakitni pa so že sedaj prepolni.
Krajani so izredno nezadovoljni nad tem, kako Snaga uvaja nov model ločenega zbiranja odpadkov. V nekaterih delih Rakitne niso vsa gospodinjstva dobila rumenega zabojnika za embalažo, na skupna zbirna mesta pa so pripeljali preveč zabojnikov ali pa so ti predimenzionirani. Zlasti pa so krajani nezadovoljni z odvozom odpadkov le na tri tedne. Problematika prepolnih ekoloških otokov ob rakiškem jezeru, osnovni šoli in ob glavni cesti je še toliko bolj pereča, ker smeti in ostanki hrane privabljajo divje živali, predvsem medvede, ki živijo na tem območju. Tudi predsednik tamkajšnje krajevne skupnosti Gorazd Kovačič meni, da je novi model ločevanja odpadkov Snage nepremišljen in meni, da bi morali model uvajati postopno, predvsem pa smeti odvažati pogosteje.

V podjetju Snaga so nam povedali, da po njihovem mnenju nekateri še niso pripravljeni na ločevanje odpadkov. Iz Rakitne so bili namreč poslani samo trije izpolnjeni vprašalniki o odvozu odpadkov, spletno anketo na brezovica.si pa je od 170 občanov izpolnilo le 7 prebivalcev Rakitne.
V Snagi poudarjajo, da sta način in frekvenca odvoza testna in ugotavljajo, da večini tak način ustreza, kot problematični pa so se izkazali večji zabojniki, kjer ni individualnega izpostavljanja in odgovornosti za ločevanje. V posodah vsi ugotavljajo, da so po volumni najbolj zasedene z embalažo. Evropski predpisi pa govorijo, da bo potrebno vse odpadke reciklirati v najmanj 50% deležu.
V Snagi menijo, da se bo na spremembe potrebno prilagoditi, s strani izvajalca javne službe je bilo predvideno, da se uvede odvoz ločene frakcije bioloških odpadkov, za kar pa na strani uporabnikov še ni bilo pravega odziva. Te odpadke pa naj bi se odvažalo pogosteje. V zvezi s problematiko medvedov pa je predviden sestanek tudi na MOP.

(Fotografije: Bojan Rebozu, Rakitna)