Dobrodošli v Rakitni

Ekološka oaza sredi Slovenije

Kratka predstavitev Rakitne

Rakitna leži v zavetju bogatih krimskih gozdov v kotlasti kraški planoti na nadmorski višini 789 m. Planota je deloma zamočvirjeno kraško polje in ima status naravne vrednote. Zaradi okoliških hribov, ki dosežejo višino 999 m, deluje planota kot v sebi zaključen prostor, kar daje občutek intimnosti in odmaknjenosti. Vas je nastala v 13. stoletju z naselitvijo podložnih kmetov kartuzijanskega samostana v Bistri, torej kot izrazito agrarno naselje. Tak značaj je ohranila Rakitna vse do šestdesetih let prejšnjega stoletja. V naslednjem obdobju pa je Rakitna doživela velike preobrazbe tako na gospodarskem področju kot v razvoju naselja. Dejavnost kmetij se je tehnološko posodobila in specializirala. Prišlo je do opuščanja najslabših kmetijskih zemljišč, ki se postopno zaraščajo. Veliko Rakičanov se je zaposlilo v industriji in drugih nekmetijskih dejavnostih izven domačega kraja. Stanujejo doma in se vozijo na delo. Vse več je tudi novih priseljencev. A podobo kulturne krajine v Rakitni še vedno oblikuje predvsem kmetijska in gozdarska raba prostora, čeprav se je število kmetij močno zmanjšalo ter se naselje širi in urbanizira. To kvaliteto naselja in okolja hočemo ohraniti.
S klikom povečaj