Dobrodošli v Rakitni

Ekološka oaza sredi Slovenije

Kratka predstavitev Rakitne

Rakitna leži v zavetju bogatih krimskih gozdov v kotlasti kraški planoti na nadmorski višini 789 m. Planota je deloma zamočvirjeno kraško polje in ima status naravne vrednote. Zaradi okoliških hribov, ki dosežejo višino 999 m, deluje planota kot v sebi zaključen prostor, kar daje občutek intimnosti in odmaknjenosti. Vas je nastala v 13. stoletju z naselitvijo podložnih kmetov kartuzijanskega samostana v Bistri, torej kot izrazito agrarno naselje. Tak značaj je ohranila Rakitna vse do šestdesetih let prejšnjega stoletja. V naslednjem obdobju pa je Rakitna doživela velike preobrazbe tako na gospodarskem področju kot v razvoju naselja. Dejavnost kmetij se je tehnološko posodobila in specializirala. Prišlo je do opuščanja najslabših kmetijskih zemljišč, ki se postopno zaraščajo. Veliko Rakičanov se je zaposlilo v industriji in drugih nekmetijskih dejavnostih izven domačega kraja. Stanujejo doma in se vozijo na delo. Vse več je tudi novih priseljencev. A podobo kulturne krajine v Rakitni še vedno oblikuje predvsem kmetijska in gozdarska raba prostora, čeprav se je število kmetij močno zmanjšalo ter se naselje širi in urbanizira. To kvaliteto naselja in okolja hočemo ohraniti.
Scroll Up