SPOMINSKA POT RAKIŠKEGA JAMBORA OD SELANA DO VRNILC

Rakitna mast memorial trail from Selan to Vrnilce

 

 

 • ZEMLJEVID POTI RAKIŠKEGA JAMBORA

  Map of the Rakitna mast trail

Trasa poti »Rakiškega jambora«: skozi Rakitno od Selana do Vrnilc.
Route outline of the Rakitna mast: through Rakitna from Selan to Vrnilce.

 

Trasa poti »Rakiškega jambora« od Rakitne do Trsta.
Route outline of the Rakitna mast from Rakitna to Trieste.

 

 

 


Smo pri repliki Rakiškega jambora, ki je bila leta 2019 izdelana v spomin na izreden podvig Rakičanov ob 125-letnici dogodka. Decembra 1893 so v gozdu lastnika Janeza Opeke pod domačijo Pri Selanu posekali ogromno hojo, namenjeno za jambor poškodovane ladje v Trstu.

Finančna in materialna podpora: Občina Brezovica in Silvaprodukt d. o. o.
Kartografija:  Lesovik - Ivan Nagy s.p.
Risbe: Veljko Toman. Besedila: Darko Jerina in Matija Kovačič.
Lektura: Vida Slavič.
Oblikovanje: Nuša Stanojević Suwa.

Za pomoč se zahvaljujemo vsem Rakičanom, zlasti članom Turističnega društva Rakitna in Darku Jerini za pobudo in organizacijo izvedbe projekta Rakiški jambor.

Rakitna, junija 2019 – ob 125. obletnici izdelave in prevoza jambora.


 • We are standing next to a replica of the Rakitna mast, which was created in 2019 to commemorate the 125th anniversary of the incredible feat of the Rakitna people. In December 1893, in the forest owned by Janez Opeka under the Selan homestead, a gigantic fir tree was cut down to serve as a mast for a damaged ship in Trieste.

  Financial and material support: Brezovica Municipality and Silvaprodukt d. o. o. 
  Cartography: Lesovik - Ivan Nagy s.p. 
  Drawings: Veljko Toman.
  Text: Darko Jerina and Matija Kovačič.
  Proofreading: Vida Slavič.
  Design: Nuša Stanojević Suwa.

  We would like to thank all the Rakitna inhabitants, particularly the members of the Rakitna Tourist Society and Darko Jerina for the initiative and organisation of the Rakitna mast project implementation.

  Rakitna, June 2019 – 125th anniversary of the mast production and transport.