logorakitna logo  18 
Zaporni zid »Cvinger«
Tu so Rimljani branili Italijo
  • Avtor besedila in fotografij: Drago Svoljšak