logorakitna logo  6 
Gozdarstvo nekoč in danes
Od sekire, živinske vprege in splavov do strojne sečnje
  • Avtorja besedila: Saša Rus in dr. Klemen Jerina | Foto: Muzej novejše zgodovine Ljubljana (1-4), G. Kovačič (3), V. Marin (5) | Karta: I. Hajnal, vir: "Po jamborni cesti...v mesto na peklu" (2)